Problem z sf.net

svn szwankuje

Strona internetowa jest niedostępna.

Strona internetowa pod adresem http://vcmi.svn.sourceforge.net/ może być tymczasowo niedostępna lub została na stałe przeniesiona pod nowy adres internetowy.

  Więcej informacji na temat tego błędu
Poniżej wyświetlono oryginalny komunikat o błędzie

Błąd 324 (net::ERR_EMPTY_RESPONSE): Nieznany błąd.

Bywa… długo nie działało?

In this article you’ll find the answer:
SourceForge disables servers after break-in