Jak sprawdzić ID danej jednostki?

Witam jak sprawdzić ID danej jednostki? VCMI wysypuje mi błąd związany z jakąś jednostką tylko nie wiem co to za jednostka mam tylko jej ID

19:04:44 INFO network [c7c] - Server opened map properly.
19:04:48 TRACE global [1224] - Del-ing music file Music/MainMenu
19:05:31 ERROR global [c7c] - Disaster happened.
19:05:31 ERROR global [c7c] - Reason: 0xe06d7363 - UNKNOWN EXCEPTION at 0023:753CC41F
19:05:31 ERROR global [c7c] - Thread ID: 3196 [3196]
19:05:31 ERROR network [17a8] - Error: server failed to close correctly or crashed!
19:05:31 ERROR global [c7c] - Crash info will be put in VCMI_client.exe_crashinfo.dmp
19:05:31 ERROR network [17a8] - Check ./server_log.txt for more info
19:05:31 INFO network [125c] - Connection has been requested to be closed.
19:05:31 TRACE network [125c] - Sending a request "struct CloseServer". It'll have an ID=0.
19:05:31 TRACE network [125c] - Sending to server a pack of type struct CloseServer
19:05:31 ERROR global [125c] - Disaster happened.
19:05:31 ERROR global [125c] - Reason: 0xe06d7363 - UNKNOWN EXCEPTION at 0023:753CC41F
19:05:31 ERROR global [125c] - Thread ID: 4700 [4700]
19:05:31 ERROR global [125c] - Crash info will be put in VCMI_client.exe_crashinfo.dmp
19:05:32 INFO global [17a8] - Killing console...
19:05:32 INFO global [17a8] - Killing console... done!

ID jest przydzielane przez silnik i nie można go poznać bez debuggera.

Powiedz lepiej, skąd znasz ID, nie znając nazwy stwora. Z pewnością we wszystkich komunikatach konsoli powinna pojawiać się nazwa zamiast numeru.

to niestety nie mam ID ani nic ;p
http://img839.imageshack.us/img839/5010/rp7y.jpg