Dłuższa nieobecność

nie będzie mnie od jutra przez ponad miesiąć