Commanderzy i Stack Experience

chciałbym by dla Commanderów włączyć mechanikę Stack Experience lub inną warunkową możliwość dodawania bonusów. Najchętniej z poziomu skryptó jak już będą. Oczywiście nie miałem na myśli zwykłych poziomó ze Stack experience tylko możliwość dodania Bonuśó w locie, a w Oryginalnym WoG jak i w VCMI SE nie działa na commanderów, a ja dzięki odblokowaniu SE w ERA (i oskryptowaniu reszty detali) zrobiłem miły mod (Knightmare Commanders lub Knightmare Commanders Lite, do pobrania z HC).

Czy przewidzieliście wklepywanie rang SE dla Commanderów i oskryptowanie interfejsu Bonus System? Chciałbym żeby dało się zrobić różne mody zmieniające mechanikę jak ten KCL lub Knightmare Heroes.

Hosting provided by DigitalOcean