Błędy w VCMI 0.72

prosta rada - zmienić w pliku settings.txt 24bpp na 32bpp na wersji windowsowej
w wersji linuksowej i tak musi zostać 24bpp